WARTO ZOBACZYĆ

Najważniejsze zabytki i atrakcje turystyczne Płocka które warto zobaczyć:

 • Zamek Książąt Mazowieckich ul. Tumska 2. Obecnie Muzeum Diecezjalne, gdzie można podziwiać bezcenne zbiory sztuki sakralnej.
 • Muzeum Mazowieckie w Płocku ul. Tumska 8 – muzeum regionalne w Płocku, założone w 1820. Muzeum powstało z połączenia zbiorów Towarzystwa Naukowego Płockiego i Szkoły Wojewódzkiej. Jest jednym z najstarszych istniejących tego typu placówek w Polsce.
 • Bazylika Katedralna ul. Tumska 3a. Należy do najstarszych budowli sakralnych w Polsce. W kaplicy Królewskiej znajduje się sarkofag ze szczątkami książąt mazowieckich: Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego.
 • Kolegiata św. Michała i kolegium pojezuickie ul. Małachowskiego 1. Jest to fragment budynku najstarszej polskiej szkoły, istniejącej nieprzerwanie od 1180 roku - obecnie Liceum Ogólnokształcące im. Mar. St. Małachowskiego.
 • Kamienica gotycka z XV w. Obecnie siedziba Towarzystwa Naukowego Płockiego, Pl. Narutowicza 8.
 • Najstarsze z istniejących regionalnych towarzystw naukowych w Polsce, istniejące od 1820 r. TNP prowadzi przede wszystkim badania regionalne, związane z Płockiem i Mazowszem. Wydaje kwartalnik "Notatki Płockie". W oficynie siedziby TNP znajduje się dział starodruków Biblioteki im. Zielińskich.
 • Dom "pod Opatrznością "Biblioteka im. Zielińskich, TNP Pl. Narutowicza 2.
 • Ratusz ul. Stary Rynek 1.
 • Plac Stary Rynek.
 • Odwach ul. Tumska 4,
 • Dom "Pod Trąbami" ul. Mostowa 1.
 • Fragment muru obronnego przy zbiegu ul. Kwiatka i ul. Bielskiej.
 • Zespół katedralno-klasztorny Mariawitów.
 • Dom Broniewskiego ul. Kościuszki 4.
 • Dawna Kamera Pruska ul. Kolegialna 15.
 • Molo – bulwary wiślane

autor zdjęć Jan Waćkowski