Miasto Płock, położone w centrum naszego kraju, nazywane jest stolicą Mazowsza. Aby dojechać do nas ze stołecznej Warszawy trzeba przebyć dystans około 100 kilometrów. Podobna odległość dzieli Płock od Łodzi i Torunia. Stolica Wielkopolski - Poznań oddalona jest od naszego miasta o 200 kilometrów. Korzystne położenie Płocka sprawia, iż miasto nasze jest wyjątkowo często celem wizyt biznesowych jak też turystycznych.
Hotel Petrochemia usytuowany jest w centrum Płocka nieopodal zabytkowego Starego Miasta. W pobliżu znajdują się:
 • Teatr Dramatyczny - 1 km,
 • Muzeum Mazowieckie - 1 km,
 • Bazylika Katedralna - 1,5 km,
 • Stary Rynek - 1,5 km,
 • ZOO - 1 km,
 • korty tenisowe - 500 m,
 • nowoczesny basen pływacki "Podolanka" - 2 km,
 • Stadion Wisły Płock - 2 km,
 • Stadion Miejski - 500 m,
 • przystań statków na Wiśle - 2,5 km,
 • stadnina koni w Łącku - 12 km,
 • Urząd Miasta Płocka - 1,5 km
 • Biuro Zarządu PKN Orlen - 5 km
Najważniejsze zabytki i atrakcje turystyczne Płocka
1. Zamek Książąt Mazowieckich
ul. Tumska 2. Obecnie mieści Muzeum Mazowieckie, gdzie można podziwiać wspaniałe zbiory secesji. Jego historia sięga XI wieku. Tutaj urodził się , a później został pasowany na rycerza Bolesław Krzywousty, tutaj przyszła na świat matka cesarza Fryderyka III. W zamku bywali królowie: Kazimierz Wielki i Władysław Jagiełło.
2. Bazylika Katedralna
Bazylika Katedralna ul Tumska 3a. Należy do najstarszych budowli sakralnych w Polsce. W kaplicy Królewskiej znajduje się sarkofag ze szczątkami królów polskich: Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego. Wejście główne zamykają średniowieczne Drzwi Płockie. Oryginał zabytku od XV wieku zdobi Sobór Sofijski w Nowogrodzie Wielkim. W katedrze w 1981 r. zawisła wierna kopia arcydzieła sztuki romańskiej.
3. Kolegiata św. Michała i kolegium pojezuickie
ul. Małachowskiego 1. Jest to fragment budynku najstarszej polskiej szkoły, istniejącej nieprzerwanie od 1180 roku - obecnie Liceum Ogólnokształcące im. Mar. St. Małachowskiego. Przez osiemset lat stuleci mury szkoły opuściło wielu wybitnych wychowanków. Świadectwa jej historii można oglądać w Muzeum Szkolnym.
4. Kamienica gotycka z XV w.
Obecnie siedziba Towarzystwa Naukowego Płockiego, Pl. Narutowicza 8. Najstarsze z istniejących regionalnych towarzystw naukowych w Polsce, istniejące od 1820 r. TPN prowadzi przede wszystkim badania regionalne, związane z Płockiem i Mazowszem. Wydaje kwartalnik "Notatki Płockie". W oficynie siedziby TNP znajduje się dział starodruków Biblioteki im. Zielińskich.
5. Dom "pod Opatrznością"
Biblioteka im. Zielińskich, TNP Pl. Narutowicza 2. Budynek klasycystyczny, od 1930 r. Należący do Towarzystwa Naukowego Płockiego. Obecnie mieszczą się w nim bogate zbiory biblioteczne, m.in. rękopis z X w. z tekstem z biblijnej Księgi Mądrości, pierwsze wydanie dzieła Kopernika z 1543 r., Mapa Księżyca Jana Heweliusza z 1645 r., komplet rycin "Kaprysy" Goyi.
6. Ratusz
ul. Stary Rynek 1. Klasycystyczny obiekt zbudowany w latach 1824-1827 wg projektu Jakuba Kubickiego, twórcy klasycystycznego kształtu Belwederu w Warszawie, obecnie siedziba władz samorządowych, 13.09.1931 r. w ratuszu odbyło się ostatnie posiedzenie Sejmu Królestwa Polskiego. Obradowali m.in. margrabia Aleksander Wielkopolski, historyk Joachim Lelewel i poeta Bohdan Zaleski.
7. Stary Rynek.
Do połowy XIX wieku Stary Rynek tętnił życiem. Tutaj znajdowały się zajazdy, oberże i najbogatsze sklepy. Później zatracił swój handlowy charakter. W kamienicy nr 8, dawnym Hotelu Berlińskim, w którym w latach 1802-1804 mieszkał niemiecki romantyk E.T.A. Hoffmann, mieści się nazwany jego imieniem Dom Darmstadt.
8. Odwach
ul. Tumska 4, Zbudowany w 1837 roku. W 1863 r. - w związku z wyznaczeniem Płocka na siedzibę powstańczego rządu - oddziały polskie bezskutecznie próbowały odbić Odwach z rąk załogi rosyjskiej. Obecnie jest siedzibą Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
9. Dom "Pod Trąbami"
ul. Mostowa 1. Na szczytowej ścianie budynku 9 (od ul. Mostowej) widnieje herb Radziwiłłów - upamiętniający pobyt Karola Stanisława Radziwiłł. W trakcie przebudowy wykorzystano część murów obronnych jako fragment ścian zewnętrznych.
10. Fragment muru obronnego
róg ul. Kwiatka i ul. Bielskiej. Zachował się jako jedna z 19 baszt - w pobliżu ul. Okrzei. Mur miejski miał trzy bramy z wieżami strażniczymi, most zwodzony na fosie; jego grubość wynosiła 1,7 m, a wysokość ok. 9m.
11. Zespół katedralno-klasztorny mariawitów
Jest to siedziba biskupstwa naczelnego i główna świątynią polskich mariawitów. Zgromadzenie zostało założone na przełomie XIX i XX w. W 1906 r doszło do formalnego rozdziału z kościołem rzymsko-katolickim. Niezależny kościół mariawitów wszedł w 1910 r w skład Starokatolickiej Unii Utrechckiej, nie znającej uchwał dogmatycznych Soboru Watykańskiego I, spowiedzi indywidualnej, postów, celibatu i łaciny w liturgii, relikwii i obrazów. Posiada 3 diecezje, 41 parafii i ok. 25 000 wyznawców.
12. Dom Broniewskiego
ul. Kościuszki 4. W 1887 r. urodził się tutaj Władysław Broniewski. Był poetą Płocka, Wisły, Mazowsza. Spod jego pióra wyszły najpiękniejsze strofy o mieście. Na dziedzińcu domu rośnie rozłożysty dąb. W budynku znajduje się obecnie Dom Nauczyciela.
13. Dawna kamera pruska
ul. Kolegialna 15. W klasycystycznym budynku z 1802 r., wzniesionym przez Prusaków dla potrzeb tzw. Kamery, czyli władzy administracyjnej i skarbowej, mieści się obecnie siedziba władz wojewódzkich. Nazwa ulicy pochodzi od historycznej nazwy obiektu - Collegien Haus.